REGULAMIN

 Biegu Narciarskiego Prawników

O Puchar

imienia adwokata  Ryszarda Porzyckiego

Organizatorzy:

NACZELNA  RADA  ADWOKACKA w Warszawie

i

Klub Prawników Polskich POLSKILEX – Sekcja Polska SKILEX INTERNATIONAL

 

1. CEL  ZAWODÓW

Zawody są poświęcone pamięci adwokata Ryszarda Porzyckiego , jednego z najaktywniejszych animatorów współzawodnictwa sportowego i rekreacji w sportach narciarskich w Polsce i na świecie w środowisku prawników. Mają służyć popularyzacji biegów narciarskich jako znakomitej formy zdrowego wypoczynku i rekreacji. Organizatorzy podejmą starania o coroczne zwołanie konferencji z zakresu prawa sportowego lub innej dziedziny prawa związanej z uprawianiem sportów śnieżnych.

2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW

Zawody odbywają się każdego roku w pierwszy weekend po 1 stycznia na trasach biegowych Jakuszyc.

3. UCZESTNICY

Prawo startu w zawodach posiadają wszystkie osoby wykonujące zawody uznane za prawnicze oraz nauczyciele akademiccy - posiadający wykształcenie prawnicze - w szczególności: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz asesorzy i aplikanci w tych zawodach, a także urzędnicy administracji państwowej wykonujący pracę na stanowiskach wymagających wykształcenia prawniczego. Osoby pozostające w stanie spoczynku i emerytowane w tych zawodach są uznane za czynnie wykonujące zawody prawnicze.

4. KLASYFIKACJE

  1. Prowadzona jest klasyfikacja sportowa w konkurencji bieg narciarski techniką dowolną w latach parzystych i techniką klasyczną w latach nieparzystych.
  2. Prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii Pań i Panów.
  3. Bieg w kategorii Pań rozgrywany jest na dystansie 2 500 m, w kategorii Panow na dystansie 5 000 m.
  4. Po oficjalnym zatwierdzeniu przez FIS systemu handicapowego – prowadzona będzie klasyfikacja generalna dla kobiet i dla mężczyzn  w systemie handicapowym wg regulaminu biegów weteranów FIS ( przy zastosowaniu współczynników przeliczania czasu według wieku). Do tego czasu bieg będzie rozgrywany w systemie OPEN bez podziału na grupy wiekowe.
  5. Pierwszy Bieg Memoriałowy rozgrywany w ramach XXIII Mistrzostw Polski Adwokatury w Narciarstwie Alpejskim i Biegowym w Szklarskiej Porębie w marcu 2006 roku został rozegrany na dystansie 10 kilometrów techniką klasyczną w kategorii Pań i Panów  w ramach XXX Biegu Piastów.

5. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE, NUMERY STARTOWE

Zgłoszenia, opłatę startową, losowanie numerów, zasady startu ( wspólny lub w odstępach ) ustala każdorazowo organizator kolejnej edycji Memoriału.

6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym FIS (IWO) i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.

7. INTERPRETACJA  REGULAMINU

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury powołanemu przez Organizatora. Jury dba o przygotowanie Biegu Memoriałowego w roku następnym po roku w którym zostało powołane, nadzorowało prawidłowy przebieg konkurencji i przyznanie  Pucharów.

8. RYZYKO  STARTU

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator zaleca by wszyscy uczestnicy ubezpieczyli się  od nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Organizację strony sportowej powierza każdorazowo Dolnośląskiemu Związkowi Narciarskiemu lub innemu podmiotowi zajmującemu się zawodowo organizacją amatorskich biegów narciarskich.

9. PUCHAR

Puchary są pucharami przechodnimi. Zwycięzca zatrzymuje go w swoim posiadaniu przez rok do najbliższych zawodów memoriałowych. Organizatorzy nie przewidują możliwości zdobycia Pucharu na własność nawet  w wypadku wielokrotnego powtórzenia sukcesu przez jedną zawodniczkę czy zawodnika.

10. DZIECI

Organizator podejmie starania by w ramach zawodów odbyły się na krótszym dystansie biegi dla dzieci towarzyszących uczestnikom biegu głównego. Dzieci do lat 12 będą klasyfikowane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Joomla templates by a4joomla